Kontrollen av støtten til trossamfunn bedres

Bedre kontroll av tilskudd til trossamfunn er til vurdering iKirkedepartmentet. Stavanger kommune mener at kommunen bare følgerregelverket.