Lensmann forstår ikke fartsreduksjon

Vegdirektoratet vil sette ned farten mellom Ålgård og Vikeså på grunn av ulykkesrisikoen. Men svært få av dødsulykkene på strekningen skyldes høy fart, sier Bjerkreim-lensmann Reidar Idsø.