Til havs for å fiske for gull

Varsel utsendes til hyse, hvitting, sei og torsk: Mandag begynner EM i havfiske. 130 deltakere fra 12 nasjoner drar ut for å fiske mellom Kvitsøy og Feistein.