Kan utvide åpningstidene

Barne— og familiedepartementet innfører nå en mer liberal praksis når det gjelder åpningstidene før jul.