Vil hjelpe folk over 50 år i arbeid

Den private arbeidsformidlingen Seniorhuset er under etablering i Stavanger-regionen.