Fylket kutter i skoler og båtruter i Ryfylke

Nybygg på Hetland videregående i Stavanger og ny skole i Vågen i Sandnes kan bli lagt på is. Nattbåten til Finnøy må bli billigere.