«Kånene» mot oppvarma mat

Kommunen vil spara 1,5 millionar kroner i året på å servera oppvarma mat på eldresentra. «Kånene i Sandnes» protesterer, og skal demonstrera.