Døende må vente på egen avdeling

Vi har fått høre at mennesker flyttes fra rom til rom på sykehuset mens de er i livets sluttfase. Døende mennesker må få et enerom eller en egen avdeling der de og de pårørende kan være. Dette er en klar utfordring til fylket om å få til, mens de ennå eier sykehuset, sier Solveig Sukka, avtroppende Verdikommisjonsmedlem fra Rogaland.