Nesten ingen måler vannforbruket

Bruker du lite vann, kan du nesten komme ned på halv pris dersom du velger å installere vannmåler i boligen din. Likevel har nesten ingen gjort det.