Ny rekord: Håver inn 28 millioner i bompenger – hver dag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) spår ny bompengerekord, men påpeker at hver bil i snitt betalte mer i bommen under forrige regjering.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) spår at han selv setter ny bompengerekord i år.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

10,2 milliarder kroner i år. 27,9 millioner hver dag. Nesten 1,2 millioner i timen.

Det er hva regjeringen antar å dra inn i bompenger i år. Beregningen kommer fram i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

I kroner og øre er dette ny rekord.

Les også

Kritikk mot Stortingets E 39-grep til Ålgård: - Dette er bare juks

Les også

Milliardkrangel om Rogfast holdt hemmelig i over fem måneder

Les også

Stanley Wirak (Ap) spår slutten for bompenger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreker at innbetalte bompenger for i år er en prognose.

Det skiller bare 3 millioner kroner fra 2013 til 2017-rekorden, ifølge prognosen. Den lille differansen kommer fram ved å regne bominntektene for hvert år om til 2017-kroner. I 2013 ble det dratt inn 10.197 millioner 2017-kroner, mens det antas at det altså blir dratt inn 10.200 millioner 2017-kroner i år i bommen.

Mer per bil i 2013

Når summen deles på antall registrerte kjøretøy, kommer innbetalte bompenger per kjøretøy til syne. Framskrivningen baserer seg på utviklingen de siste årene.

– La meg minne om at bilparken har økt kontinuerlig, slik at innbetalte bompenger pr bilist i snitt er lavere i 2017 enn i 2013, påpeker Solvik-Olsen i sitt svar til Pollestad.

Sånn sett ligger nåværende samferdselsminister an til å trygge eller «forbedre» rekorden målt i absolutte kroner, mens Marit Arnstad (Sp), som var samferdselsminister fram til Høyre og Frp overtok høsten 2013, dro inn mer bompenger per kjøretøy enn Solvik-Olsen kommer til å gjøre, ifølge prognosen.

Den viser nemlig 2721 kroner per kjøretøy i 2013, mot 2521 per kjøretøy i 2017.

Les også

Ellevill Rogfast-strid kan gi mer bompenger

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) leverer E39-etappe «585 år før skjema»

Les også

Stortinget sa enstemmig ja til 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

131 milliarder ++

Senterpartiet har tvunget samferdselsministeren på banen i en egen aksjon bestående av en rekke skriftlige spørsmål til statsråden om bompenger.

Her har Senterpartiet blant annet fått oppklart at:

  • Antall bompengeselskaper har økt fra 50 til 53 stykker fra 2013 til 2016. Regjeringens mål er å erstatte disse med fem regionale bompengeselskaper.
  • Bompengegjelden har steget jevnt og trutt fra 2013 til 2016: 39,4 mrd. i 2013, 46,7 mrd. i 2014, 50,9 mrd. i 2015 og 52,8 mrd. i 2016 (oppgitt i 2017-kroner).
  • Antallet operative bomstasjoner steget fra 170 i 2013 til 233 i 2017. Toppen ble nådd i 2016 med 240 bomstasjoner.
Les også

Stortinget avverger «bomran» på Nord-Jæren

Les også

Regjeringen leverer Rogfast med bompengekutt

Samferdselsministeren nevner ikke i sine svar at det i Nasjonal transportplan (NTP) er lagt til grunn om lag 131 milliarder kroner for årene 2018-2029. Det tilsvarer 10,9 milliarder årlig.

NTP omfatter imidlertid ikke alle planlagte bompengeprosjekter i Norge, så tallet ligger an til å stige betydelig.

– Lavere omfang enn hva Sp la opp til

Solvik-Olsen skriver imidlertid at han «setter pris på at Senterpartiet nå ønsker informasjon om omfanget og konsekvensene av de bompengevedtak og – planer Senterpartiet tok initiativ til i sin regjeringsperiode».

«Dagens regjering jobber dog for å redusere bompengeandelen innen veifinansiering. Omfanget av bompenger er derfor blitt lavere under denne regjering enn hva Senterpartiet la opp til i NTP 2014-2023, og statistikken nedenfor viser en ganske flat utvikling i innbetalte bompenger.

Bompengegjelden i en rekke prosjekter er slettet som følge av ekstraordinære statlige bevilgninger. En rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger. Regjeringen har sammen med KrF og Venstre fått på plass en ordning hvor staten øker den statlige finansieringen i eksisterende bomprosjekt, mot at takstene reduseres og bomprosjekter innlemmes i bompengereformen.

Jeg konstaterer at med rødgrønt flertall i Stortinget ville denne ordningen ikke eksistert og bompengenivået ville vært høyere.

Jeg minner også om at bompengenivået kunne vært merkbart lavere dersom Stortinget hadde gitt regjeringen støtte i alle regjeringens forslag til bompengekutt, men jeg konstaterer at stortingsflertallet ofte ikke har delt H/FrP regjeringens ambisjoner og konkrete forslag om bompengekutt», skriver han blant annet.

Kan bli millionrabatt i Rogfast og Ryfast

Solvik-Olsen nevner blant annet at samferdselsbudsjettet har økt fra rundt 41 milliarder i 2013 til rundt 63 milliarder i 2017 og at bilistene nå betaler samlet sett mindre i bilrelaterte avgifter nå sammenlignet med 2013.

Samferdselsministeren lover også at andelen bompenger vil gå ned sammenlignet med den Nasjonal transportplan (NTP) som ble lagt fram under forrige regjering.

«Veksten i bevilgninger til formål innen Nasjonal Transportplan har vært tilnærmet dobbelt så høy i denne stortingsperioden sammenlignet med de foregående perioder hvor Senterpartiet satt i regjering» skriver han.

Solvik-Olsen opplyser også at «bompengegjelden i en rekke prosjekter er slettet som følge av ekstraordinære statlige bevilgninger».

Han viser videre til at tilskuddsordning for reduserte bompengetakster i år er på 502,8 millioner kroner. Dette skal gi cirka 10 prosent takstreduksjon i riksveiprosjekter utenfor byområdene. Rogfast og Ryfast er aktuelle for slike reduksjoner.

Publisert: