• Thor Bjarne Bore (V) mente at det er viktig å gi et klart signal om at administrasjon og folkevalgte ønsker å tilføre den offentlige debatt best mulig kvalitet og tyngde. Kristian Jacobsen

Hvem skal kommunens ansatte være lojale mot?

Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi er vedtatt. Et punkt vakte særlig stor debatt i bystyret mandag.