Kreftdiagnose lå ute på internett

I halvannet år har folk kunnet lese diagnosen til 23 navngitte pasienter som kom inn på akuttmottaket på Stavanger Universitetssykehus i 2006.