• Ole Ueland (H) loste torsdag kveld sitt første budsjett som ordfører i havn. Ny skole og kultursenter i Tananger må vente, mener flertallet. Marie von Krogh

Kutter skole, innfører kontantstøtte

For å unngå en gjeldsgrad på over 100 prosent, blir ny skole på Jåsund og kultursenter i Tananger skjøvet ut av fireårsperioden. For eiendomsskatt kommer ikke på tale i Sola.