– Pleietrengande er offer for eit falskt reknestykke

Når kommunane skal få pengar til sjukeheimsbygging, fordeler utrekninga dei eldre på plassar dei aldri vil få. – Meiningslaust, seier levekårsjef, Marit Bore, i Stavanger kommune.