Unntakstilstand - nå igjen!

Så skal det altså ikke mer enn 10 centimeter nysnø til, før det oppstår nærmest totalt kaos i Stavanger og omkringliggende herligheter.