- Gildt med hyttefolk

Etter første driftsår balanserer dagligvare-butikken på Gilja økonomisk. Frykten er erstattet av bare glede for innehaver Janne Kristin Gilja.