Brøt seg inn i villa

Beboer kom hjem til endevendt hus.