Fant mindre mengder hasj i ransaking

Politiet fant det de lette etter da de i 12.30-tiden onsdag ransaket en leilighet på Varhaug i Hå kommune.