• Kommunaldirektør med ansvar for skoler og barnehager Kari Bente Daae, til venstre, forstår reaksjonene som blir brukt i høringsnotatene fra skoler. Fremst står ordfører Norunn Ø. Koksvik. Bildet er tatt da Sandnes-busjettet ble lagt frem i 2008. Jan Tore Glenjen

Sandnes må kutte 50 lærerstillinger i 2010

2010-budsjettet viser at skolene i Sandnes må kutte 34 lærerstillinger. Men situasjonen er mye verre, minst 50 stillinger må bort. Fra før er det redusert med 31 stillinger.