• Førsteamanuensis Fartein Valen-Sendstad mener kirken må ha gode grunner før de kritiserer staten.

- Må lye Gud mer enn staten

Eksperter mener det er viktig at Statskirken taler mot når de mener at staten bryter sentrale bud, men de synes at dette også viser dilemmaet med en statskirke.