Oljesøl i byfjordtunnelen

En veltet lastebil har sølt olje i Byfjord-tunnelen.