19 rogalendinger slipper tilleggsskatt

19 personer i Rogaland har fått såkalt skatteamnesti etter å ha oppgitt at de har skjult formue i utlandet. Hovedtyngden av dem befinner seg i Stavanger-området.