• Anders Minge

Dømt for organisert narkohandel

En norsk statsborger med utenlandsk opprinnelse er dømt for organisert narkotikahandel med en asylsøker som kurer.