• Hans E.H. Jacobsen

Solheim erkjenner ansvar

I 1991 makebyttet Miljverndepartementet til seg sanddeponiet på Knaben. Først nå vil miljøvernminister Erik Solheim stanse avrenningen på opptil 40000 tonn i året.