• Hans E.H. Jacobsen

Krever 1000 km midtrekkverk

Fakkelstafetten arrangert av aksjon Nei til frontkollisjoner er nå på vei fra Stavanger til Kristiansand.