• Knut S. Vindfallet

Fett søksmål mot Tine førte ikke fram

Tine Meieriet Sør er i Jæren tingrett frifunnet for kontraktbrudd og krav om en erstatning på 2 millioner kroner til vannrensefirmaet Apoma AS i Stavanger.