• Streiken gjør at 610 ansatte i Stavanger kommune kan bli permittert. Anders Minge

109 flere i streik, 610 permittert

Ytterligere 109 personer i Fagforbundet og Unio tas ut i streik fra mandag. Flere barnehager må stenge.