• Lars Idar Waage

De bidrar med rekordvekst i Gjesdal

Ingen har bidratt mer til befolkningsveksten i Gjesdal enn Edward Sævland og Guro Maudal. 20 måneder etter at de fikk gjesdalbu nr. 10.000, kom trillingene deres til verden.