Tjensvoll mørklagt

Strømforsyningen til betydelige deler av Tjensvoll i Stavanger forsvant klokken 17.58 onsdag.