• Lars Idar Waage

Liten pågang for å låna menneske

12 innvandrarar stilte seg til disposisjon for alle som ville læra meir om landa deira, språket eller religionen. Interessa var omtrent lik null då Sandnes bibliotek inviterte på lørdag.