Åna fengsel ble bønnhørt

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) vil favorisere søkere med lokal tilhørighet i opptaket til utdanningssenterets desentraliserte klasse ved Åna.