Prøvekjør busway i Oalsgata

Når 25 hus er revet, er innfartsåra til Sandnes sentrum fra vest bred nok til to bussfelt, to bilfelt, to sykkelfelt og to fortau. Prøvekjør strekningen her!