Fiskeoppdrettere vet for lite

Manglende kunnskap om miljøpåvirkning blant oppdrettere, avdekkes etter en landsomfattende kontroll av 72 oppdrettsanlegg.