• Wikimedia Commons

Ønsker monstertrailere på E 39

Vegdirektoratet trosser Jernbaneverkets frykt for konkurransevridning og ser for seg modulvogntog på E 18/ E 39 fra Oslo til Stavanger.