• Bidrag fra folk og bedrifter vil bedre forskningsinnsatsen på SUS. Egil Eriksson

SUS lager stiftelse for forskningsgaver

Partnerskap for forskning blir etablert på sykehuset torsdag. Bidrag fra folk og bedrifter vil bedre forskningsinnsatsen.