• Andreas Viste dirigerer bølingen inn i fjøset på Heigre. Men bøndene går ikke lenger i flokk. FOTO: Anders Minge

– Bondelaget burde også brutt

Styret i Sandnes Bondelag melder seg samlet ut av Norges Bondelag.