Lettelser i strandsonen i ni kommuner

Finnøy og Strand er blant kommunene som blir plassert i det strengeste området for strandsone-loven i Rogaland, mens Forsand og Hjelmeland er kommuner som får oppmykning.