Fem nye førerkortbeslag

I løpet av én kveld tok utrykningspolitiet (UP) beslag i tre førerkort i Saltebakken.