• Hans E. H. Jacobsen

Er Europas sørligste villreinstamme reddet?

Det hersker delte meninger om antall reinsdyr i Ryfylke og Setesdal.