- Her er fri ferdsel

Flere av boligeierne ved skrenten i Rovikfjellet sier de ikke forstår de sterke reaksjonene på at de har forlenget hagene ut i friområdet.