• Denne grafikken viser hvordan askeskyen vil se ut senere tirsdag. Met Office

Nesten normal flytrafikk

Asken har blåst lenger ut fra kysten.