• Ordførar i Finnøy Kjell Nes er glad for at kommunestyret ønskjer storkommune i Ryfylke. Anders Minge

Finnøy satsar på Stor-Ryfylke

Eit fleirtal på 16 i Finnøy kommunestyre går inn for storkommune i Ryfylke. Eit mindretal på 5 (Høyre, Frp og Uavhengig) vil sjå mot samarbeidspartnarar på Nord-Jæren samstundes, men er også positive til samarbeid i Ryfylke.