• Tingrettsdommer Bjørn Enoksen Ristesund har i dommen skrevet at det etter regelen skal utmåles en bot på 1,5 ganger brutto månedslønn, og at det skal «sterke grunner til for å fravike hovedregelen». Fredrik Refvem

Mangemillionær slapp billig i promilledom

Næringslivslederen skulle etter regelen fått 125.000 kroner i bot, men fikk bare 85.000 i dommen.