20 døde svaner ved elv i Rogaland

20 svaner ble for noen dager siden funnet døde ved Orreelva på Jæren. Fuglene, som står på rødlisten over truede arter, døde på grunn av matmangel.