• Riksvei 13 ved Tysdalsvatnet er åpnet for fri ferdsel igjen. Tor Inge Jøssang

Rv 13 er gjenåpnet

Trafikken kan igjen sno seg langs Tysdalsvatnet, 14 dager etter israset som førte til at en 69-åring fra Strand omkom.