Finnøysambandet i drift igjen

Avgang klokken 9.05 fra Judaberg måtte innstilles. Avgangen klokken 11.05 gikk klokken 11.50.