- Test synet årlig fra 65 år

Optiker Thor Magne Seland reagerer på forslag om å heve aldersgrensen for legeattest for bilførere. Den bør heller senkes fra dagens grense på 70 år, mener Seland.