• I tillegg til å knuse en vindusrute inn til diskoteket, knuste innbruddstyvene en vindusrute inn til fritidslederens kontor. Odd Kristian Stokka

Fritidsklubb må stenge etter grovt innbrudd

Tyvene som har brutt seg inn i fritidsklubben på Ganddal visste hvor ting var.