• Cornelius Munkvik

Gode tall tross små ressurser

Færre anmeldte forbrytelser og en oppklaringsprosent på 42. En god fasit for en driftsenhet som har under halvparten av den polititettheten som er vanlig i Norge, men jærlensmennene.