Skamslo festdeltaker med kosteskaft

Voldsutøvelsen bærer preg av mishandling og det må anses å være et lykketreff at skadene ikke ble mer alvorlige, heter det i dommen fra Jæren tingrett.